Intern persondatapolitik

Persondatapolitik for behandling af ansøgninger

Bryllupsbartender, Horsensgade 1, 2100 København Ø, nikolaj@bryllupsbartender.dk, CVR-nr. 39616483, er dataansvarlig for behandlingen af oplysninger, som er indeholdt i ansøgninger eller fremkommer som led i en ansættelsesproces.

Bryllupsbartender behandler de oplysninger, som ansøgere fremkommer med i deres ansøgninger, herunder oplysninger som navn, adresse, uddannelse, erhvervserfaring mv., dvs. som udgangspunkt alene almindelige oplysninger. Det anbefales ikke at fremkomme med personfølsomme oplysninger såsom race, religion, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, straffeforhold mv. i ansøgningen. Hvis Bryllupsbartender får behov for at indhente og behandle personfølsomme oplysninger, f.eks. straffeattest eller helbredsoplysninger om en ansøger, vil dette alene ske efter forudgående samtykke fra den pågældende ansøger.

Meddelagtighed ifm. indhentning af din straffeattest eller særlige helbredsoplysninger er ikke lovpligtigt, men et manglende samtykke kan have betydning for dit ansættelsesforhold således, at der muligvis ikke kan ske ansættelse, hvis et sådant samtykke ikke afgives. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder og af stillingens karakter.

Hjemlen til at behandle ansøgerens oplysninger findes i persondataforordningens artikel 6, litra a (samtykke), litra b (foranstaltninger forud for indgåelse af kontrakt) og litra f (interessevaretagelse).

Hvis en ansøger får afslag på det ansøgte job, kan Bryllupsbartender gemme ansøgerens oplysninger i op til et halvt år efter afslaget. Hvis der kommer andre stillinger, der matcher den pågældende ansøgers profil, kan Bryllupsbartender henvende sig til den pågældende ansøger med henblik på besættelse af denne stilling. Ansøgninger slettes således senest efter 6 mdr., medmindre den pågældende ansøger giver tilladelse til, at Bryllupsbartender kan gemme ansøgningen i længere tid.

Ansøgere har altid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Bryllupsbartender har om ansøgeren. Ansøgere har også ret til at få korrigeret deres oplysninger, hvis disse ikke er korrekte, ligesom ansøgere har ret til at komme med indsigelse mod eller anmodning om sletning eller begrænsning af behandlingen af ansøgerens oplysninger. Henvendelser, spørgsmål eller indsigelser omkring ansøgerens oplysninger rettes til Bryllupsbartender, Horsensgade 1, DPO, Nikolaj Læsøe, tlf. 30497320, nikolaj@bryllupsbartender.dk.

Hvis ansøgeren tilbydes ansættelse i Bryllupsbartender, overføres de oplysninger, som er indhentet i forbindelse med ansættelsesproceduren til en personalemappe.

Bryllupsbartender har truffet en række teknologiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte ansøgeres personoplysninger imod manipulation, tab mv. samt mod, at andre uberettiget får adgang til ansøgeres oplysninger. Kun de ansatte i Bryllupsbartender, der som led i deres arbejde har behov for kendskab til ansøgeres personoplysninger, har adgang til disse.  Bryllupsbartenders sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger sker i modstrid med lovgivningen, og du er utilfreds med korrespondancen med virksomheden herunder virksomhedens DPO, kan du indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

Nyhedsbrev

Tilmeld jer vores nyhedsbrev og få gode råd til jeres bryllup løbende!

Kontakt

Kundeservice:
Tlf. +45 30497320
nikolaj@bryllupsbartender.dk

Erhverv:
Tlf. +45 93917581
louis@bryllupsbartender.dk

Adresse:
Horsensgade 1, 2100 København Ø
CVR: 39616483